W dniu 08.09.2017 r. zawarliśmy umowę z Pharm Supply Sp. z o.o. na wdrożenie i dostosowanie systemu „ARIALIS hurtownia farmaceutyczna”. W ramach kontraktu system i wdrożenie będą podlegały walidacji zgodnie z wymaganiami ustawy o Dobrych Praktykach Dystrybucyjnych. Uruchomienie systemu planowane jest na 01.11.2017 r. Zakończenie procesu walidacji planowane jest na 30.11.2017 r.

Tagged with: