DeLPHI BHP moduł Wypadek

Program do sporządzania dokumentacji powypadkowej.

 

Moduł WypadekProgram „DeLPHI BHP Wypadek” jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestrów. Wymaga jednokrotnego wprowadzenia danych i opisów związanych z prowadzonym postępowaniem.

Program waliduje wprowadzone dane, co oznacza, że przed sporządzeniem wydruku program komunikuje, które pola nie zostały wypełnione, a w których mogą występować błędy (np. że poszkodowany ma mniej niż 16 lat, brak PESEL-u lub NIP-u poszkodowanego, brak numeru lokalu w adresie poszkodowanego itp.). Program umożliwia tworzenie dokumentacji oraz zakładanie i prowadzenie rejestrów dla wielu pracodawców, przy czym dane każdego pracodawcy wprowadza się jednorazowo.

Na podstawie danych i opisów wprowadzonych do programu moduł automatycznie tworzy i kompletuje dokumentację w postaci:
  • protokołu, karty wypadku lub karty wypadku w drodze do / z pracy
  • wyjaśnień poszkodowanego,
  • informacji uzyskanych od świadków,
  • dokumentacji wysyłanej  do ZUS,
  • wniosku poszkodowanego,
  • innych dokumentów związanych z postępowaniem

Katalog firm dla których prowadzone są postępowania powypadkowe

Katalog firmW katalogu firm / pracodawców mamy możliwość rejestracji nowych podmiotów, modyfikacji danych zarejestrowanych firm w trybie bieżącym lub historycznym, przeglądanie postępowań powypadkowych zarejestrowanych dla wybranego pracodawcy oraz drukowania i/lub eksportu rejestru postępowań.

 

 

 

 Podstawowe dane o pracodawcy rejestrowane w systemie

Rejestracja nowej firmyWszystkie informacje wprowadzane i/lub zmieniane dotyczące kontrahenta mogą być zapisywane w bieżącej wersji historycznej danych lub mogą utworzyć nową wersję historyczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że jeżeli zmieni się np. nazwa firmy z „ARIALIS” na „ARIALIS pracowania informatyczna”, dokumenty zarejestrowane dla „ARIALIS” nadal będą się drukować ze starą nazwą, natomiast w nowych dokumentach będzie pojawiać się „ARIALIS pracownia informatyczna”.

 

 

 

 

 

Wykaz postępowań powypadkowych

Wykaz postępowańW wykazie postępowań powypadkowych mamy możliwość podglądu postępowań, rejestracji nowych, zmiany już zarejestrowanych. Program w każdej chwili daje nam możliwość sprawdzenia danych związanych z postępowaniem. Po zarejestrowaniu wszystkich niezbędnych danych wykonujemy funkcję zakończenia postępowania i drukujemy dokumentację powypadkową.

 

 

 

Podstawowe informacje o postępowaniu

PostępowanieRejestrując postępowanie powypadkowe możemy określić z jakim postępowaniem mamy do czynienia: Przy pracy, Przy realizacji umowy zlecenia, W drodze. W pokazanej powyżej zakładce danych podstawowych wprowadzamy główne informacje związane z opisywanym zdarzeniem, dalej wprowadzamy specyficzne informacje związane z konkretnym postępowaniem, wyjaśnienia poszkodowanego, dane opisowe, informacje uzyskane od świadków, kwalifikację zdarzenia, inne dokumenty (fotografie, zewnętrzne dokumenty pdf, docx, doc, itp), notatki. Po zakończeniu postępowania drukujemy pojedyncze dokumenty lub całą dokumentację.

 

 

 

Wydruki dokumentów i dokumentacji

Wydruki dokumentacji powypadkowej

Jeżeli zainteresowało Cię nasze oprogramowanie do rejestracji i zarządzania dokumentacją powypadkową skontaktuj się z nami. Możemy przesłać Ci do testów pełną wersję oprogramowania.

[contact-form-7 id=”825″ title=”Zapytanie o modul BHP Wypadek”]