System Zarządzania Opakowaniami Zwrotnymi

 

System Zarządzania Opakowaniami Zwrotnymi jest systemem przeznaczonym dla firm usługowych zajmujących się dystrybucją i sprzedażą towarów  oraz świadczących usługi wynajmu i dzierżawy opakowań. W naszej ocenie aplikacja jest dedykowana dla firm o dwojakim profilu działalności:

Firmy zajmujące się dystrybucją, sprzedażą towarów wymagających przechowywania w specjalizowanych opakowaniach wielorazowego użytku. W tym przypadku jako opakowania rozumiemy butle, pojemniki, lodówki posiadające odpowiednią zawartość  lub przeznaczone do przechowywania określonej zawartości. Zazwyczaj opakowania tego typu stanowią własność przedsiębiorstwa i stanowią wartość samą w sobie, dlatego istotnym zagadnieniem staje się monitorowanie zapasów i obrotów samych opakowań, tak  aby uchronić firmę przed niepożądaną stratą (np. poprzez kontrolę zwrotów wydanych opakowań). Poniżej zamieszczamy przykładowe segmenty rynku w których zastosowanie naszego systemu wnosi dużą wartość dodaną:

  • Firmy zajmujące się dystrybucją i sprzedażą gazów (zarządzanie butlami o różnej pojemności i przeznaczeniu).
  • Hurtownie farmaceutyczne zajmujące się sprzedażą farmaceutyków wymagających specjalnych warunków przechowywania (np. lodówki).
  • Firmy zajmujące się dystrybucją wody pitnej w wymiennych butlach-wkładach do dystrybutorów wody.

Firmy zajmujące się odpłatnym wypożyczeniem lub dzierżawą opakowań wielorazowego użytku. W tym przypadku jako opakowania rozumiemy pojemniki, kontenery, zasobniki wypożyczane Klientowi , w celu użytkowania ich przez Klienta do zaspokojenia swoich własnych potrzeb.

Poniżej zamieszczamy przykładowe segmenty rynku:

  • Firmy zajmujące się gospodarką odpadami (wynajem pojemników na śmieci).

Oba profile działalności nie wykluczają się wzajemnie. System udostępnia jednocześnie funkcjonalności wspomagające i monitorujące obrót opakowaniami, jak i rozliczenie ich wynajmu lub dzierżawy.

Oferta dla systemu ZOZ w wersji wynajem pojemników i kontenerów [PDF]

Oferta dla systemu ZOZ – dystrybucja gazów technicznych [PDF]

Charakterystyka systemu

Prezentowane ekrany pochodzą w większości z naszego referencyjnego wdrożenia. Uwidocznione dane mają charakter testowy. Etykiety ze specjalizowanym nazewnictwem dotyczą opakowań do składowania gazów lub odpadów, ale w systemie nazewnictwo cech opakowań jest parametryzowane.

Dostęp do zapasów związanych z opakowaniami zwrotnymi.

Użytkownik systemu uzyskuje dostęp do zapasów  opakowań zwrotnych w podziale na:

Rodzaj opakowania (butle, pojemniki, kontenery itd.).

Pojemność opakowania.

Zawartość opakowania (wskazanie konkretnego rodzaju zawartości lub informacja że opakowanie jest puste).

Przeznaczenie opakowania (wskazanie jaka zawartość powinna znaleźć się w opakowaniu).

Miejsce składowania (lokalizacja w odpowiednim magazynie w firmie, lokalizacja u konkretnego Klienta, lokalizacja w firmie serwisującej, lokalizacja u Dostawcy w przypadku zwrotu reklamacyjnego itd.). System umożliwia definiowanie dowolnie wielu kategorii lokalizacji (Firma, Klient, Firmy serwisujące, Dostawca itd.).

Własność (system umożliwia również  zarządzanie opakowaniami Klienta, w których może być składowany sprzedawany towar).

Realizacja dostaw, przesunięć i likwidacji opakowań.

Zmiana ilości opakowań na stanie możliwa jest poprzez wystawienie i zatwierdzenie w systemie odpowiedniego dokumentu. Administrator systemu ma możliwość definiowania dowolnej ilości rodzajów dokumentów wraz z możliwością parametryzowania między jakimi kategoriami miejsca składowania operuje dokument.

Dostęp do historii obrotów.

Informacja o obrotach opakowaniami jest dostępna zarówno od strony konkretnych zapasów magazynowych opakowań, jak i od strony Klientów wynajmujących lub dzierżawiących opakowania.

Rozliczenie opakowań.

Dla każdego rodzaju opakowania system przechowuje cennik. Cennik zawiera cenę katalogową za dzień wynajęcia opakowania oraz możliwość definiowania okresów promocyjnych z możliwością automatycznego udzielania konkretnych rabatów. System umożliwia również definiowanie okresowych specjalnych cen dla konkretnych grup Klientów. Na podstawie  historii obrotów system również przechowuje informacje o okresach czasu składowania opakowań u konkretnych Klientów. Zakres przechowywanych danych umożliwia okresowe generowanie rozliczenia dla Klienta, będącego podstawą do wystawienia faktury.

Elektroniczny organizer.

System umożliwia definiowanie kalendarza oczekiwanych ruchów (akcji) związanych z obrotem opakowaniami (np. umówiona data na dostawę lub odbiór opakowań od konkretnego Klienta).  Dzięki temu możliwa jest w systemie min. sprawna organizacja wyjazdów do Klientów (zlokalizowanych niedaleko siebie). System umożliwia szybkie i ergonomiczne wystawienie dokumentu z poziomu konkretnego zaplanowanego wyjazdu.

Technologia i wymagania techniczne:

  • Baza danych – rodzina baz MS SQL (dla jednostanowiskowych zastosowań rekomendujemy zastosowanie lokalnej bazy MS SQL Compact, dla pracy sieciowej rekomendujemy zastosowanie Microsoft SQL Server 2008 R2 wersja Express). Baza danych jest bezpłatna i w ramach kontraktu instalujemy i uruchamiamy bazę danych.
  • Stanowisko robocze – Windows XP SP3 oraz wyższe i nowsze wersje systemu Windows.

Referencje:

Wdrożenie systemu w P.U.H. Center-Gaz. System jest wykorzystywany do zarządzania opakowaniami zwrotnymi używanymi w dystrybucji sprężonych i/lub ciekłych gazów przemysłowych . Operacje dostawy, wydania, zwrotu od Klientów, napełniania, serwisowania i likwidacji butli stalowych o różnej pojemności i przeznaczeniu są rejestrowane w systemie, dzięki czemu  uprawnieni użytkownicy mają dostęp do bieżących stanów i obrotów wewnątrz firmy i u Klientów.

Jeżeli zainteresował Państwa nasz produkt zapraszamy do kontaktu.