Poniżej zamieszczamy najważniejsze elementy funkcjonalne systemu „Spółdzielnia mieszkaniowa”:
a) Ewidencja budynków i lokali wraz z informacją o powierzchni i ilości osób
b) Ewidencja składowych czynszu (np. eksploatacja, opłata stała i zmienna c.o. i c.w., itd.) wraz ze sposobem ich rozliczania (opłaty stałe, opłaty wyliczane z zużycia)
c) Ewidencja cenników w odniesieniu do poszczególnych składników czynszu
d) Generowanie rozliczania dla poszczególnych lokali w oparciu o:
– definicje składników czynszowych dot. danego lokalu / budynku
– obowiązujący cennik składników czynszowych
– zużycia dla zmiennych składników czynszowych
e) Generowanie wydruków rozliczeń dla poszczególnych lokali
f) Obsługa rozrachunków na poszczególnych lokalach wraz z ewidencją bieżących sald
g) Rozliczenie kosztów i wpływów
– Ewidencja faktur kosztowych wraz ze wskazaniem składników czynszu
– Definicja rozdzielnika kosztów na poszczególne lokale
– Raportowanie porównania wpływów i kosztów w układzie wg. lokali, budynków, składników czynszowych

Poniżej zamieszczony jest link do dokumentacji funkcjonalnej systemu.
Opis systemu (PDF)

Jeżeli zainteresował Państwa nasz system zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.