System Fakturowanie

Zakres funkcjonalny systemu

– W systemie odwzorowany jest cały cykl obsługi Klienta:
1. Złożenie zamówienia przez Klienta na dane miejsce odbioru
2. Przyporządkowanie miejsca odbioru do danej trasy wyjazdowej
3. Wygenerowanie rozdzielnika (raportu) ułatwiającego kompletację towaru do wysyłki.
4. Przetworzenie zamówienia w dokument wysyłki wraz z wydrukiem dokumentu oraz możliwością eksportu dokumentu do formatu PDF
5. Wydruk listów przewozowych na poszczególne trasy

– System umożliwia okresowe fakturowanie zbiorcze Klientów poprzez automatyczne zebranie wszystkich niezafakturowanych dokumentów dostawy i przetworzenie ich w fakturę zbiorczą. Fakturę można również eksportować do formatu PDF.

Opis systemu (PDF).