Programy realizowane na indywidualne zamówienia

 

W ramach tej usługi realizujemy dla naszych klientów specjalizowane systemy informatyczne tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Nasz największy dotychczasowy projekt dotyczył opracowania i wdrożenia pełnej funkcjonalności systemu ERP (Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia, Dostawy, Rozrachunki, Finanse, Księgowość, Środki Trwałe). System jest użytkowany na 120 stanowiskach w kilku lokalizacjach rozproszonych geograficznie i został opracowany na zlecenie Centrostal SA w Kielcach.
Jako inne przykłady realizacji możemy wskazać – Platforma do wspomagania realizacji projektów badawczych w GfK Polonia, grupa programów specjalistycznych dla Gates Polska Sp. z o.o. lub system zarządzania zleceniami na prace niebezpieczne zrealizowany dla Unilever Polska. Realizujemy również mniejsze projekty jak np. portal B2B dla Batek Poland, czy system zarządzania Ośrodkiem Szkolenia Kierowców zrealizowany dla OSK Linia.

Podstawową formą współpracy naszej pracowni z klientami jest realizacja programów informatycznych według indywidualnych wymagań zamawiającego. W procesie tworzenia oprogramowania staramy się wspierać klienta we wszystkich fazach realizacji projektu:

  • Wspólnie z klientem opracowujemy analizę wymagań nowo tworzonego rozwiązania;
  • Przygotowujemy założenia projektowe;
  • Przygotowujemy prototypy aplikacji. Na bazie prototypu uszczegóławiamy wymagania projektowe i po ich akceptacji przez klienta przystępujemy do realizacji finalnego rozwiązania;
  • Realizacja finalnego rozwiązania. W trakcie tego etapu ściśle współpracujemy z klientem aby powstające rozwiązanie było możliwe najbardziej zbliżone do docelowych wymagań zamawiającego;
  • Pilotowe wdrożenie aplikacji;
  • Ostateczne modyfikacje, przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, użytkowej i technicznej;
  • Szkolenia dla użytkowników;
  • Wdrożenie aplikacji;
  • Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zapytaj o szczegóły !