ArKaizen Work Flow

Zakres funkcjonalny systemu:

– System umożliwia zdefiniowanie struktury organizacyjnej firmy wraz z określeniem osób odpowiedzialnych za akceptację zmian w poszczególnych działach, jak i osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary merytoryczne (np. BHP, środowisko itd.)

– System umożliwia określenie szablonu działania przepływu opiniowania poprzez zdefiniowanie jakie kroki mają następować sekwencyjnie, a jakie równolegle

– Przepływ procesu opiniowania jest uzależniony od decyzji akceptacji lub odrzucenia przez poszczególnych uczestników opiniujących dane Zgłoszenie

– Każdy z użytkowników ma możliwość dołączania dokumentów do Zgłoszenia. Podgląd / edycja dokumentów jest możliwa dla innych uczestników opiniujących dane Zgłoszenie. Podgląd / edycja treści dokumentu odbywa się bez potrzeby opuszczania systemu.

– W systemie dostępne są raporty monitorujące bieżący stan zaawansowania obsługi procesu opiniowania Zgłoszeń (w skali firmy)

Opis systemu (PDF)

 

Comments are closed.