Technologie informatyczne w których realizujemy projekty

MS SQLVisual Studio 2010

Podstawową technologią którą wykorzystujemy do tworzenia rozwiązań dla naszych klientów to .NET : C#, ADO.NET, ASP.NET, WF, WPF, WCF, Sliverlight. Do tworzenia oprogramowania używamy  narzędzi firmy Microsoft Visual Studio 2010 Professional. Dokumentację i help aplikacji tworzymy w narzędziach EC Software Help+Manual. W zależności od profilu aplikacji i wymagań klienta wykorzystujemy bazy danych Microsoft MS SQL Server Compact 4.0 lub Express. Na wszystkie narzędzia z których korzystamy, mamy wykupione odpowiednie licencje developerskie.

HTML PHP

Przy tworzeniu rozwiązań internetowych korzystamy głównie ze sprawdzonego zestawu: HTML + PHP + MySQL + JavaScript. Rozwiązania portalowe możemy tworzyć przy wykorzystaniu autorskiego frameworku lub używając popularnych platform PHP (Zend, Symfony itp.)

Nasze doświadczenia obejmują również:

Technologie mobilne

 • Windows Phone / Windows CE
 • bada OS – najnowszy mobilny system operacyjny formy SAMSUNG
 • Android
 • Java J2ME
 • BlackBerry OS
 • Inne na specjalne życzenie Klienta

Technologie serwerowe

 • MS SQL
 • Java J2EE
 • PHP
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Oracle

Technologie desktopowe

 • Visual C# .NET
 • Visual C++ .NET
 • Java J2SE + Swing

Metodyka

Stosowana przez nas metodyka współpracy z klientem podczas realizacji projektów zapewnia skuteczność działań, adekwatny do wielkości rozwiązania koszt i sensowne terminy realizacji prac. Podstawowe elementy tej metodyki to:

 • Wnikliwa analiza wymagań klienta prowadzona wspólnie z zamawiającym;
 • Szczegółowy projekt rozwiązania, który po formalnej akceptacji przez klienta staje się częścią kontraktu;
 • Przed rozpoczęciem ostatecznego kodowania modułów powstają prototypy, które są przedstawiane inwestorowi i dopiero po ich akceptacji przechodzę do fazy zasadniczej produkcji oprogramowania;
 • Iteracyjny proces akceptacji poszczególnych elementów aplikacji;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej i użytkowej tworzonego rozwiązania;
 • Przeprowadzenie całego procesu wdrożenia systemów, szkolenia dla użytkowników, aktywny nadzór pierwszą fazę eksploatacji systemu;
 • Po zakończeniu wdrożenia sprawujemy nadzór autorski nad oprogramowaniem.  Na życzenie klienta modyfikujemy i rozbudowujemy wdrożone oprogramowanie.

Dzięki takiemu podejściu i zastosowanym technologiom wdrożone systemy rosną i rozwijają się wraz ze wzrostem i rozwojem moich klientów.