W dniu dzisiejszym podpisaliśmy kolejną umową z naszym partnerem biznesowym w obszarze BHP – firmą DELPHI. Kontrakt zakłada uzupełnienie już istniejącego rozwiązania dla firm BHP o moduł „Ocena ryzyka zawodowego”. Nowy moduł będzie wchodził w skład aktualnego rozwiązania, które składa się z modułu „Wypadek” i „Szkolenia”.

Tak jak poprzednie moduły, nowe oprogramowanie zostanie zrealizowane w technologii Microsoft ® .NET v4.0, C#. Wspierane bazy danych to MS SQL Compact i MS SQL Server.

Tagged with: