W lipcu 2016 r. zawarliśmy kontrakt z ChemPol Sp. z o.o. na wdrożenie i dostosowanie systemu „ARIALIS hurtownia farmaceutyczna”. W ramach kontraktu system i wdrożenie będą podlegały walidacji zgodnie z wymaganiami ustawy o Dobrych Praktykach Dystrybucyjnych.

Uruchomienie systemu planowane jest na listopad 2016 roku.

Tagged with: