W dniu 29.09.2017 r. rozpoczęliśmy prace związane z wdrożeniem i dostosowanie systemów „ARIALIS hurtownia farmaceutyczna” oraz “Panel internetowy” dla ModumPharma Sp. z o.o.W ramach kontraktu oba systemy zostaną istotnie zmodyfikowane w swoim zakresie funkcjonalnym – system “ARIALIS hurtownia farmaceutyczna” zostanie uzupełniony o Moduł kompletacji, a w “Panelu internetowym” zostanie zaimplementowany pełen proces komunikacji z odbiorcą tzn. pobieranie oferty, składanie zamówienia, pobieranie informacji o liście braków, automatyczne przesyłanie faktury.  Wdrożenie systemu “ARIALIS hurtownia farmaceutyczna” będzie podlegało walidacji zgodnie z wymaganiami ustawy o Dobrych Praktykach Dystrybucyjnych. Uruchomienie systemu planowane jest na 15.11.2017 r. Zakończenie procesu walidacji planowane jest na 15.12.2017 r.

Tagged with: