W dniu 13.02.2018 r. zawarliśmy umowę z HYGIEIA Sp. z o.o. na wdrożenie systemu „ARIALIS hurtownia farmaceutyczna”. Umowa obejmuje również opracowanie nowych modułów w systemie: Moduł Kontroli Wydań, Moduł Kontroli Przyjmowania Dostaw. W ramach umowy wprowadzamy kolejne dostosowania funkcjonalne ukierunkowane na sprawną komunikację z aptekami własnymi.

Tagged with: