Przygotowanie założeń do rozbudowy funkcjonalnej systemu w oparciu o materiały i wiedzę uzyskaną na warsztatach.

Tagged with: