Nasz firma uzyskała akceptację od PLMVO (fundacja KOWAL) i znajdujemy się na liście oprogramowania dopuszczonego do integracji z PLMVS (http://www.nmvo.pl/pl/uzytkownicy-koncowi)

Tagged with: