W związku z wejściem obowiązku serializacyjnego, na przełomie stycznia i lutego uruchomiliśmy u wszystkich naszych klientów, którzy są zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy antyfałszywkowej, moduł serializacyjny „Serialis”. Moduł jest dopuszczony przez PLMVO (fundacja KOWAL) do realizacji funkcji serializacyjnych w hurtowniach, szpitalach i aptekach. Moduł został uruchomiony zarówno w wersji na terminalach przenośnych jak i w wersji „stacjonarnej”.

Tagged with: