W dniu dzisiejszym wydaliśmy nową wersję modułu do prowadzenia postępowań powypadkowych: Wypadek v1.2.0

Podstawowe zamiany w stosunku do wersji 1.1.0 to:

  • Zmiana sposobu kontroli danych wprowadzanych o firmie. Na etapie wprowadzania nowej firmy, wystarczy wprowadzić tylko jej nazwę. W mechanizmie kontroli danych postępowania powypadkowego, program sprawdzi kompletność danych przedsiębiorstwa i pozwoli na ich ewentualne uzupełnienie.
  • Stworzono nową wersję pomocy – helpu w aplikacji. W większości miejsc w programie wystarczy nacisnąć przycisk F1, żeby otrzymać pomoc na temat aktualnie wykonywanej czynności.
  • Poprawiono drobne niedogodności poprzednich wersji.

Tutaj można pobrać nową wersję modułu.

Tagged with: