Opracowaliśmy wersję systemu przystosowaną do przetwarzania równoległego z przeznaczeniem do realizowania raportowania ZSMOPL. System funkcjonuje „równolegle” obok głównego systemu do gospodarki magazynowej i sprzedaży i zawiera tylko dane potrzebne do raportowania ZSMOPL. Dane dot. dokumentów mogą być wprowadzane „ręcznie” lub mogą być importowane z plików xls. Rozwiązanie przeznaczone jest dla firm, które nie planują zmiany głównego systemu do obrotu towarowego, a nie mają możliwości generowania raportów ZSMOPL ze swojego systemu.