Zakres funkcjonalny systemu w tym projekcie obejmuje dodatkowo wsparcie procesu kompletacji towarów z surowców. Dzięki tej funkcjonalności system może być również wykorzystywany również w hurtowniach kompletujących z surowców suplementy i inne produkty farmaceutyczne.