W dniu 24 sierpnia 2012 roku zawarliśmy umowę z importerem i hurtownią farmaceutyczną IMED Poland Sp. z o.o.. Umowa przewiduje realizację zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego działalność operacyjną firmy. System będzie wspierał realizację wszystkich funkcji logistycznych przedsiębiorstwa, m. in.:

  • Prognozowanie i zarządzanie Zaopatrzeniem;
  • Obsługa dokumentów dostawy – SAD;
  • Faktury wewnątrz-wspólnotowe;
  • Obsługa obrotu magazynowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki importera leków;
  • Sprzedaż i przesunięcia towaru do własnej apteki.

Oprogramowanie logistyczne zostanie zintegrowane z systemem finansowo księgowym Zamawiającego. Technologia, która zostanie użyta do budowy systemu to Microsoft .Net 4.0, C#, MS SQL. System będzie eksploatowany w środowisku Microsoft Windows Server 2008.

IMED Poland Sp. z o.o. jest importerem i dystrybutorem produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety.

Poza działalnością handlową zajmuje się działalnością usługową, szczególnie dla podmiotów zagranicznych, prowadząc procesy rejestracyjne leków i wyrobów medycznych oraz podejmując się obowiązków podmiotu odpowiedzialnego dla leków spoza Unii Europejskiej.

Tagged with: