W dniu 30 sierpnia zawarliśmy umowę z międzynarodową firmą produkcyjną na opracowanie i wdrożenie specjalizowanego oprogramowania klasy workflow do zarządzania zgłoszeniami zmian. Z systemu będzie korzystało około 50-ciu użytkowników. Przewidywany termin uruchomienia – listopad 2012. Technologia zastosowana do produkcji oprogramowania to .Net 4.0, C#, MS SQL.

Tagged with: